Leadership CIRCLE (green belt)

Om te kunnen leiden moet je eerst leren volgen

Leadership CIRCLE Programma (Green belt)

Waarom een Leadership CIRCLE?

Samen zijn we tot veel meer in staat dan alleen. Echter, dat maakt samenwerken nog niet altijd gemakkelijk. Verschillen in achtergrond, kennis, communicatiestijlen, belangen en (culturele) gewoonten maken dat wij elkaar gemakkelijk misverstaan. In allerlei dagelijkse situaties vervallen we met elkaar in strijd waarbij we kostbare tijd, energie en geld verspillen én afbreuk doen aan elkaars werkplezier. Dat kan eenvoudig anders. Aikido staat o.a. bekend als ‘de weg van de harmonie’ en ‘de kunst van het meebewegen’. Door de krachtige principes van waarop deze kunst is gebaseerd te onderzoeken krijg je inzicht in hoe we elkaar voorbij die verschillen écht kunnen ‘ont-moeten’ (zonder moeten). Vanuit verbinding kun je in principe alles. Samen excelleren, samen winnen en anderen in hun kracht leren aanspreken. Fundamentele bouwstenen voor duurzaam sterke relaties, teams en organisaties. Leiderschap gaat altijd over mensen bewegen. In dit programma leer je hoe je dat op een duurzame manier doet.

 
Leadership CIRCLE Programma (Green belt)

wat ga je doen en hoe ziet het eruit?

In dit programma spelen we met verschillende intenties en wat hiervan de bedoelde en onbedoelde effecten zijn. Een leerzaam spel waarbij je aan den lijve ervaart hoe bijvoorbeeld kracht zetten altijd leidt tot weerstand en jezelf klein maken als een uitnodiging werkt naar anderen om die ruimte in te nemen, ook als jij dat niet wil. Doordat je het Leadership Core Programma al hebt gevolgd weet je hoe je, door je te ontspannen en te centreren ruimte kunt scheppen voor een open benadering van anderen. Het kiezen van een zuivere intentie is ligt dan voor de hand en bovendien heel krachtig.

Daarbij maken wij het praktisch door te oefenen met het 4 stappen communicatieproces en jouw eigen praktijkvoorbeelden, zodat je er direct na afloop in je eigen (werk)praktijk mee aan de slag kunt. Het kernwoord = aandacht. Samengevat: samen spelenderwijs leren om elkaar voorbij verschillen te verstaan, leren om op een voor anderen acceptabele manier recht-door-zee te communiceren. Wat je geeft dat krijg je terug!

Een Green belt staat voor ‘oprechte en overdeelde aandacht’. Het gaat erom elkaar te zien, te horen en in anderen in hun kracht aan te leren spreken, voorbij inhoudelijke verschillen.

Let op: Dit programma is een logisch vervolg (en grijpt af en toe terug) op het Leadership CORE Programma. Om aan dit programma deel te nemen is een ‘orange belt’ een voorwaarde.  

leadership core programma

Wat levert het je op?

gebaseerd op vertrouwen en wederzijds respect.

want samen zijn we tot veel meer in staat dan alleen.

en ontdekken hoe je dat meestal kunt voorkomen.

opdat anderen zich door jou echt gehoord en gezien voelen.

zodat anderen (en jijzelf) in staat zijn die te ontvangen.

maar ook een veilige cultuur waarin oprechte aandacht naar elkaar. Dan wordt het samen behalen van resultaten een logisch gevolg.

‘How you leave others feeling after having an experience with you … becomes your trademark’

5/5

Onze verwachtingen overtroffen

‘Peter voelde perfect aan wat het team nodig had om op een andere manier contact met elkaar te maken en iets van zichzelf te laten zien. Nu een half jaar later, praten ze er nog regelmatig over en maken ze gebruik van wat ze in kleine oefeningen geleerd hebben. De training heeft qua resultaat onze verwachtingen overtroffen.’

Karin Kerckheart
Eigenaar Sigadi, partner bij Kode4.nl
5/5

zeer leuke, inspirerende en verrassende sessie!

‘De training bij TNO had als doel een boost te geven aan de samenwerking en communicatie binnen het team. Het bleek een zeer leuke, inspirerende en verrassende sessie! Alle teamleden waren erg positief en onder de indruk. De training heeft veel inzicht gegeven in de non-verbale communicatie en daarmee mogelijkheden geboden om de samenwerking te versterken.’

Marjon van Haandel
Research manager TNO
5/5

Een fantastische ervaring

‘Een fantastische ervaring waarmee deelnemers letterlijk fysiek ervaren wat hun rol van hen vergt en hoe ze de keuze hebben daar anders in te staan. Peter maakt de perfecte verbinding tussen de praktijk en de lessen uit Aikido, heeft oog en oor voor de deelnemers en begrijpt de dynamieken in teams en organisaties feilloos.’

Nienke van de Hoef
Co-founder Scrumcompany / Organize Agile

Aanmelden agenda trainingen