Leadership MASTER (black belt)

Geen tegenstanders uitschakelen maar medestanders inschakelen

Waarom een Leadership Black Belt programma?

Waarom een Leadership MASTER?

Als het gaat om authentiek, verbindend, effectief en inspirerend leiderschap dan is een black belt een krachtig symbool dat deze eigenschappen belichaamt. Een black belt leider is zowel zelfbewust als omgevingsbewust, in staat om in elke situatie dicht bij zichzelf te blijven én in verbinding met de omgeving, heeft oog voor zowel context als individu en weet op een betekenisvolle manier vorm te geven aan de weg naar de gezamenlijke opgave. Een black belt leider is iemand die anderen inspireert om hun volledige potentieel te bereiken, net zoals een zwarte band in krijgskunsten anderen motiveert om hun grenzen te verleggen, door te zetten en obstakels te overwinnen. Dit vraagt meesterschap. In onze definitie betekent dit dat je jezelf in voldoende mate hebt overwonnen om je onverdeelde naar buiten gericht te houden, zonder jezelf te verliezen. Het is geen eindpunt maar juist een nieuw begin.

Tegelijk is het behalen van een black belt geen quick fix. Het gaat erom dat je fundamentele leiderschapsprincipes onderzoekt en doorleeft, zodat je het daarna kunt doorgeven aan anderen.

Delen is vermenigvuldigen. Dat is wat leiders doen en dat is wat centraal staat in de Leadership MASTER.

 
 
Leiderschap belichamen

Wat ga je doen en hoe ziet het eruit?

Met je green belt op zak beschik je over een gedegen basis om de volgende stap op weg naar je leadership black belt te zetten. In 8 tot 10 bijeenkomsten, centraal in Nederland en verdeeld over ongeveer een jaar, doorleef je de 8 fundamentele leiderschapsprincipes uit de Leadership CORE en de Leadership CIRCLE. Enerzijds koppelen we die aan jouw eigen werkpraktijk en casuïstiek en anderzijds aan de belangrijkste thema’s voor leiderschap van nu en straks (o.a. leidinggeven aan verandering, wendbaar organiseren, sterke teams en organisaties bouwen o.b.v. betrokkenheid en vertrouwen).

Omdat onze benadering van leiderschap over de hele mens als leider gaat hebben wij een ‘sociale kaart’ gemaakt met Top-specialisten uit ons netwerk. Afhankelijk van individuele leerthema’s kunnen wij die inschakelen voor de bijeenkomsten of je matchen voor individuele begeleiding. Ons doel is om jou te helpen om de beste leider te zijn die je in je hebt, en daarnaar toe te ontwikkelen. Letterlijk ‘ont-wikkelen’, laagje voor laagje, net zo lang tot alleen de kern overblijft. Dan ben je krachtig, zonder dat je daarvoor kracht hoeft te zetten.

Voorwaarden:

Een voorwaarde deelname is een afgeronde Leadership Green belt.

Voor het behalen van een Leadership Black belt geldt dat je alle bijeenkomsten aanwezig bent. Hierin kun temporiseren door bij verhindering op een later moment in te halen.

De Leadership MASTER wordt afgesloten met een presentatie van eigen leerresultaten.

Omdat wij geloven dat het thuisfront een belangrijke basis vormt voor leiders organiseren we een dag met en voor (levens)partners. Samen beleven is de ontwikkeling versterken.

Omdat Dojo voor Leiders nog in de opstartfase is zijn de data voor de Leadership MASTER nog niet gepland. Die volgen in de eerste helft van 2024. Inschrijven kan NU al voor de Leadership CORE en de Leadership CIRCLE.


leadership core programma

Wat levert het je op?

onder jouw leiderschap, gebaseerd op altijd gelden krachtige principes uit de
krijgskunst.

als het gaat om automatisch gedrag, de herkomst daarvan en de vaardigheid om dit
kunnen doorbreken zodat je op elk moment, in iedere situatie dicht bij jezelf kunt blijven én in verbinding
met je omgeving. Gecentreerd, waardoor anderen zich onwillekeurig op jou gaan richten.

Je bent in staat om voorbij weerstand, oordelen en verschillen
mensen, teams en organisaties in beweging te brengen, gericht op gezamenlijke doelen of belangen.

Je hebt er dus niet alleen zakelijk profijt van.

het werkt door in het hele systeem. Het helpt om betere beslissingen
te nemen en het werkt door in een positieve en veilige teamcultuur, een hogere betrokkenheid en hogere
prestaties.

Je bouwt een kwalitatief sterk netwerk van gelijkgestemden met een
gemeenschappelijke taal (door samen te ervaren) dat als supportsysteem kan dienen tijdens en na het
Leadership Black Belt programma.

Hoe meer je oefent, hoe sneller en effectiever je kunt switchen van onbalans en
stress naar balans en kracht. Dit is voor ons een van de belangrijkste redenen om met Dojo voor Leiders te
starten. Een verschil willen maken ligt dan voor de hand. Daar ervaar je dan ruimte voor.

Ook na Leadership Black Belt kun je verbonden blijven aan Dojo voor Leiders.
Regelmatig worden alumni-bijeenkomsten georganiseerd voor verdieping, verbreding, inspiratie en verdere
groei. Want; soms een leraar, altijd een leerling.

speciaal ingericht voor leiders om met gelijkgestemden
om te ontdekken, te oefenen, te experimenteren, te leren, af te leren en te ontmoeten.

‘The only sustainable leverage point for leading in the 21st century is … yourself’

Meer Info