AANmelden

Leadership master programma

Aanmelden

Leadership master programma

Meesterschap in leiderschap. Business aikido principes doorleven en doorgeven. Duurzaam sterke relaties, teams en organisaties bouwen.

Contact Info
Sociale media

MEld je hier aan!