AANmelden

Leadership master (black belt)

Aanmelden

Leadership master (black belt)

Meesterschap in leiderschap. Business aikido principes doorleven en doorgeven. Duurzaam sterke relaties, teams en organisaties bouwen.

Contact Info
Sociale media

MEld je hier aan!