AANmelden

Leadership core (Orange belt)

Aanmelden

Leadership Core (orange belt)

Terug naar je kern, vol in je kracht. Sprankelend staan voor wie jij bent. Krachtig zijn zonder daarvoor kracht te hoeven zetten.

Contact Info
Sociale media

MEld je hier aan!